Future Projects

Sl No. Name of Project Estimated Capacity Target
1 220 /132/33 kV S/s Mangalore and associated lines 220/132 kV-2X160 MVA
132/33 kV- 2X40 MVA
March 2021
2 220/33 kV GIS S/s Selaqui, Dehradun and associated lines 220/33 kV -2X50 MVA/td> March 2021
3 220/33 kV GIS S/s at Rudrapur (Brahamwari) 220/33 kV -6X10 MVA May 2021
4 132/33 kV S/s at Araghar and associated lines 132/33 kV – 2X40 MVA April 2022
5 400 kV D/C Khandukhal-Rampura line 380 CKM Sept 2022
6 400/220 kV GIS S/s at Pipalkoti 400/220 kV- 2X315 MVA March 2023
7 400/220/132 kV S/s Landhora and associated lines 400/220 kV- 2X315 MVA
220/132 kV-2X160 MVA
March 2023
8 220/33 kV GIS S/s Naugaon, Uttarakashi and associated lines 220/33 kV -6X10 MVA March 2023
9 220/33 kV GIS S/s Lalkuwan (Haldwani) and associated line 220/33 kV-2X50 MVA March 2022
10 132/33 kV S/s Khatima and associated lines 132/33 kV – 2X40 MVA March 2023
11 132/33 kV S/s Bhikiyasain, Almora and associated lines 132/33 kV- 2x40 MVA March 2025